VEEL BUITENGEVELS HEBBEN EEN POREUS OPPERVLAK
           HIERDOOR KUNNEN DE STENEN DOOR REGEN GEVULD
           WORDEN . DOOR DE VERSTOORDE WATERHUISHOUDING
           VAN DE GEVEL KUNNEN DE STENEN HET WATER NIET GOED
           KWIJT.  HET WATER ' ZOEKT 'DAN EEN ANDER WEG EN GAAT
           VIA DE ZWAKSTE PLEK NAAR BINNEN. MET ALS GEVOLG
           DOORSLAANDE MUREN.
           TOCH IS DIT SIMPEL OP TE LOSSEN NL. DE GEVEL TE LATEN
           IMPREGNEREN.
                  DIT HEEFT VELE VOORDELEN
                                  - GEEN DOORSLAANDE MUREN
                                  - VOEGWERK GAAT LANGER MEE
                                  - MINDER ALG EN MOSAANGROEI MEER
                                  - VERBETERDE ISOLATIEWAARDE
    

                  


                                       
    

                       Ook s' avonds en op zaterdag bereikbaar