Betonschade wordt veroorzaakt door het roesten van de bewapening

     Beter bekend onder de naam van BETONROT. Ook kan het bij de bouw

     zijn ontstaan door scheuren of zijn beschadigd.

     Door de aantasting van het beton ontstaat er schade voor de constructie

     en het aanzicht van het bouwdeel.

    


                                

                      


                                    OOK S' AVONDS EN OP ZATERDAG BEREIKBAAR