Kelderlekkage                    Afhakken ondeugdelijke       Reinigen van de keldermuren   Aanbrengen eerste laag        Eindlaag afdichtingsmortel
                                  en loslatende stuclagen
     onder hoge druk met water         afdichtingsmortel    

                                       
       
Flinke lekkage in de              Na uithakken scheur             Aanbrengen eerste laag        Resultaat 1ste laag            Eindresultaat na Eindlaag
hoek van deze kelder           dichtzetten met snel             afdichtingsmortel                   afdichtingsmortel               afdichtingsmortel
                                                    uithardende waterstop

                      

 
       
       Optrekkend vocht              Afkappen slecht stuclagen       Gaten boren om de 5 cm         Gaten vol injecteren met kiesol        Gaten vullen met snelcement

                                   

                      

                     Scheur in keldermuur                         Scheur waterdicht injecteren      Flinke lekkages scheur mestkelder       Waterdichte constructieve injectie